สายด่วน 02-402-6810-11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุณภาพ
"มุ่งมั่น..สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม"

วิสัยทัศน์ (เป้าหมาย)

“ นำหน้าคู่แข่งเสมอ ”

พันธกิจ(หน้าที่)


 • 1. บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบภาพและเสียง ระบบบ้านอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ
      ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ (Integrated network systems)(CCTV System)
 • 2. เพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อคัดสรรสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นำสมัย ให้เหนือคู่แข่ง
 • 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ราคาเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
 • 4. สร้างความเจริญรุ่งเรือง เติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547 ในนาม บริษัท ไฮเทคนคร คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเริ่มต้น คือ จำหน่าย ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่อมาบริษัทฯได้ขยายกิจการและเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันกับสภาพการปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนใหม่ 5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเข้า จำหน่ายพร้อมติดตั้งสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้

  1.ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
  2.ระบบกันขโมยและเตือนภัย (Burglar Alarm)
  3.ระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Automation)
  4.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องอ่านบัตรเพื่อลงเวลาทำงาน ควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Card Reader & Finger Scan)
  5.ประตูรั้วรีโมท ประตูอัตโนมัติ แขนกั้นรถยนต์ และระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Auto gate, Automatic door,Barrier gate and Access control)
  6.ระบบตู้โทรศัพท์สาขา (Private Automatic Branch Exchange (PABX))
  7.ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire alarm)
  8.ระบบภาพและเสียง (Video and Audio system)
  9.ระบบเสียงตามสายแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(IP/Network public address : IP PA)
  10.ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายชนิด IP / Network (Computer & Network system)
  11.การจัดการห้องพักโรงแรม (Hotel lock)
  12.โครงการระบบรักษาความปลอดภัยไฮเทค (Hitech Sentry Guard Project)

บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่าย IP/Network ที่เป็นสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง สายนำสัญญาณทองแดงตีเกลียวและระบบไร้สาย นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฮเทคที่ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่นระบบกันขโมย ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบบ้านอัตโนมัติ เป็นต้น การคัดสรรสินค้าและบริการ เกิดจากแนวคิด IoT (Internet of Think) โดยผู้บริหารที่รักและชื่นชอบในอุปกรณ์ไฮเทคที่มีนวัตกรรม และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และคัดสรรสินค้าที่ดี คุณภาพสูง พร้อมทีมช่างที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับงานติดตั้งและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และบริการได้ทันท่วงที ด้วยความยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทำให้ผลประกอบการของบริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 50% ต่อปี (ตั้งแต่ปี 2555-2559)