ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
และอุปกรณ์กันขโมย
ชนิด IP/Network

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

CCTV Systems

Face Recognition

ระบบจดจำใบหน้าที่แม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง

Human Video Metadata

ระบบวิเคราะแยกลักษณะ เพื่อระบุตำแหน่ง

Smart Tracking

ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์

Privacy Protection

การคุ้มครองวามเป็นส่วนตัว

People Counting

ระบบการนับจำนวนคนเข้า-ออก

Stereo Analysis

ระบบติดตามที่แม่นยำสูงถึง 90%

ประสบการณ์
มากกว่า

0 ปี

ด้านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เริ่มจากจำหน่ายติดตั้งกล้องอนาล็อค Panasonic ภาพขาวดำ

  • ต่อมาปี พ.ศ. 2548 ได้มีโอกาสจำหน่าย-ติดตั้งกล้องอนาล็อคภาพสีจากไต้หวันทั่วทั้งเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
  • ปี พ.ศ. 2549 นำเข้ากล้องอนาล็อค ยี่ห้อ AVTech ที่มีชื่อเสียงและมียอดขายสูงสุดในโลกในเวลานั้น
  • ปี พ.ศ. 2552 นำเข้า-จำหน่าย-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP/Network โดยสถานที่ติดตั้งแรกคือ โรงงานของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่เลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP/Network
  • ปี พ.ศ. 2557-2558 บริษัทไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด มียอดขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP/Network ยี่ห้อ Panasonic สูงที่สุดในประเทศไทย อันสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง ICT ให้เป็นชนิด IP/Network ซึ่งในขณะนั้นมีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้น้อยมาก
  • ปี พ.ศ. 2561 บริษัทไฮเทคนคร กรุ๊ป เริ่มมีการสืบค้น คิดค้น พัฒนา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด AI โดยเป็นรายแรกๆที่นำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด AI มาใช้ โดยเริ่มจากจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย ยามไฮเทค จำกัด เพื่อมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
0 ปี
ประสบการณ์
0 แห่ง
ดูแลหน่วยงานมากกว่า
0 ล้านบาท
มีผลงานมากกว่า