Internet of Things

บ้านอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ

เสียงตามสายอัจฉริยะ

สำนักงานอัจฉริยะ

อุปกรณ์ควบคุมประตูอัจฉริยะ

ไฟถนนอัจฉริยะ

Smart home

บ้านอัจฉริยะ

Smart Home เป็นระบบการควบคุมบ้านที่มีความฉลาด สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านเข้ากับการสั่งงานแบบอัตโนมัติ ช่วยควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ปลายนิ้วหรือการสั่งงานด้วยเสียง

ระบบรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา มีระบบแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ เมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณบ้าน

ประหยัดพลังงาน
ประหยัดเงิน

สามารถเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน

การติดตั้งง่าย และขยายสมรรถนะ

ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมบำรุง มีอุปกรณ์หลากหลายสามารถเลือกติดตั้งตามความต้องการ

ควบคุมทุกอย่างผ่านอุปกรณ์เดียว

เช่น สมาร์ทโฮมฮับ, สมาร์ทโฟน, หรือแท็บเล็ต

SMART CLASSROOM

ห้องเรียนอัจฉริยะ

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล มาเป็นอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงเนื้อหามากขึ้น เน้นให้ผู้เรียนเรียนแล้ว รู้สึกสนุก สนใจ เข้าใจง่าย แล้วนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต

PORTABLE INTERACTIVE WHITEBOARD WB2800
(ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ)

ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ เทคโนโลยีสุดล้ำที่เปลี่ยนจอโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน ให้กลายเป็น Smart Interactive Whiteboard โดยไม่ต้องปรับปรุงห้อง หรือ ซื้ออุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม เพียงทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ และ โปรเจคเตอร์ ที่มีอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น

เสียงตามสายอัจฉริยะ

MPublic Address System

การส่งสัญญาณเสียงซึ่งเสียงนี้มาจากเสียงต้นทาง โดยสามารถเป็นได้ทั้งเสียงคนพูดใส่ไมโครโฟน หรือเสียงจากเครื่องเล่นเสียง เครื่องรับวิทยุ หรือจากที่อื่น ๆ และเสียงเหล่านี้จะมีการส่งไปยังอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย

Smart Office Solution

สำนักงานอัจฉริยะ

ออฟฟิศที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่โดยรวมช่วยแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ทำงาน หรือลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ดี และเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
การจะทำ Smart Office ให้ประสบความสำเร็จ

อุปกรณ์ควบคุมประตูอัจฉริยะ

Automatic Sliding Door

INTEGRATED SOLAR STREET LIGHT

ไฟถนนอัจฉริยะ

ไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ Integrated Solar Street Light นวัตกรรมใหม่ ของระบบเก็บประจุไฟด้วยแบตเตอรี่ อายุใช้งาน 3-5 ปี ที่รวมอยู่ในโคมง่ายต่อการติดตั้ง และการบำรุงรักษา พร้อมบริการหลังการขาย