บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

HITECH NAKHON GROUP CO.,LTD.
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลหลังการขาย ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร อุปกรณ์อัติโนมัติ และทุกองค์กร
HITECH NAKHON GROUP CO.,LTD.
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

              โดยบริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลหลังการขาย ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร   และอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับบ้าน   และทุกองค์กร ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม   เพราะเราดูแลครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดำเนินการติดตั้ง พร้อม บริการหลังการขาย 

  • นำหน้าคู่แข่งเสมอ
  • บูรณาการระบบกล้องโททัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบภาพ และเสียงระบบบ้านอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์(Integrated network system)
  • เพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมผลิต วิจัย และพัฒนา เพื่อคัดสรรสินค้า และบริการ ที่มีนวัตกรรม
  • เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำสมัย ให้เหนือคู่แข่ง
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม ราคาเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
  • สร้างชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท ให้อยู่ในระดับสากล
  • สร้างความเจริญรุ่งเรืองเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
0 ปี
ประสบการณ์
0 แห่ง
ดูแลหน่วยงานมากกว่า
0 ล้านบาท
มีผลงานงานมากกว่า