article

บทความที่น่าสนใจ

ผลงานล่าสุด

ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กลาย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากดวด อบต.กลาย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนใคร อบต.กลาย

Frequently Asked Questions

ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณด้านชั้นบนของบ้าน เพื่อให้มองเห็นครอบคลุม ทั้งหมด เห็นพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด มุมกล้องสูง เมื่อส่อง ลงมาด้านล่างจะทำให้จับภาพได้ในมุมกว้างชัดเจน และยังสามารถหลบหลีก หากคนร้าย ทำลายกล้อง รวมถึงควรติดตั้งบริเวณด้านหลัง ด้านข้าง ทางขึ้นลงบันได หรือมุมอับของ บ้านก็เป็นบริเวณที่ควรติดตั้งกล้องด้วย กล้องจรปิดควรเลือกแบบกล้องที่เหมาะสมกับ บริเวณบ้าน เช่น ที่มืด ที่สว่าง พื้นที่กว้าง พื้นที่แคบ กล้องสำหรับภายนอกอาคาร หรือ ภายในอาคาร รวมถึงเครื่องบันทึกก็ต้องอยู่ในที่เหมาะสม

Analog เป็นระบบที่ใช้งานมากกว่า 50 ปี ตัวกล้องและเครื่องบันทึกมีราคาถูกไม่ต้องมีการตั้งค่าอะไรให้ซับซ้อน ปัญหาในภาพรวมน้อย เหมาะกับการใช้งานในโรงงานขนาดกลาง ไม่รองรับการส่งสัญญาณในระยะไกล ถ้าติดกล้องเยอะๆ จะทำให้ค่าติดตั้ง
มีราคาสูงกว่าระบบ IP ถ้าอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจะหาอะไหลยาก และราคาจะสูงเนื่องจากมีการผลิตที่น้อยลง IP Camera เป็นกล้องที่คิดค้น-ผลิตออกตลาดเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา กล้องมีความคมชัดสูงถึง 20 MP เก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดเวลาบนเครื่อง Server มีความปลอดภัยสูง สามารถขยายระบบได้ไม่จำกัด เพิ่มสาย UTP เฉพาะจากกล้องมาที่ Switch ในแต่ล่ะ Zone IP Camera จะราคาสูงในตอนแรก แต่อะไหล่หาง่ายและราคาไม่สูง

A : หากต้องการให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพให้ได้ 30-60 วัน/รอบ สิ่งที่ต้อง คำนึงถึงได้แก่ จำนวนกล้องที่จะบันทึก อัตราเฟรมของการบันทึกภาพ/วินาที จำนวนชั่วโมง/วัน ในการบันทึกภาพ ความละเอียด และคุณภาพของภาพ วิดีโอ รวมถึงฮาร์ดดิสที่ใช้เก็บข้อมูลก็มีผลด้วยเช่นกัน

เครื่องควบคุมหลักมีแบตเตอรี่สำรองในตัว เมื่อไฟดับสามารถสำรองไฟได้ราวๆ 8-10 ชม.

เมื่อกล้องวงจรปิดฮาร์ดดิสก์เต็มเครื่อง เครื่อง จะไม่หยุดบันทึก โดยเครื่องจะบันทึกข้อมูลใหม่ทับ ข้อมูลเก่าไปเรื่อยๆ เหมือนงูกินหาง

อุปกรณ์ระบบกันขโมยแบบไร้สาย Control Panel รองรับ SIM CARD ที่มีขนาดเล็กที่สุด ในประเทศไทย ตัวเครืองมีความสวยงาม ด้าน หน้าจะทำมาจากแผงกระจกด้านข้างอลูมิเนียม แข็งแรง ตำแหน่งติดตั้งสามารถยึดผนัง วางตั้ง โต๊ะได้ใกล้กับประตูหน้าทางเข้าบ้านเพื่อง่ายใน การใช้งาน