ระบบการสื่อสารสองทาง
ชนิด IP intercom และ IP Phone

ระบบการสื่อสารสองทาง

ชนิด IP intercom และ IP Phone

IP intercom คืออะไร ?

Intercom หรือที่ย่อมาจาก inter-communication แปลว่า การสื่อสารระหว่างกัน

การสื่อสารระหว่างกัน มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เพื่อการสื่อสารกันแบบ 1 ต่อ 1 หรือเป็นการสื่อสารเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น สามารถใช้ภาพสื่อและเสียงได้

ระบบ IP Intercom เป็นระบบที่ใช้สาย UTP Fiber Optic ในการเชื่อมต่อร่วมกับ Wireless 2.4/5GHz ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งระบบนี้จะสามารถรองรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียงได้พร้อมกันอีกด้วย

IP Phone คืออะไร ?

IP Phone จะนิยมใช้กันในรูปแบบโทรศัพท์สำนักงาน เพราะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพให้องค์กร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

IP Phone เป็นโทรศัพท์แบบใหม่โดยจัดเป็นอุปกรณ์ Digital สาย LAN เสียบเข้าหลังโทรศัพท์แทน และยังสามารถเชื่อมต่อด้วย WiFi ได้ IP Phone เป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีVoIP ที่กำลังแพร่หลายมากในปัจจุบัน จะไปอยู่เป็นอุปกรณ์ปลายทางประจำโต๊ะทำงาน หรือ ตามบ้าน