ระบบตู้โทรศัพท์สาขา ชนิด IP PBX

ระบบตู้โทรศัพท์สาขา ชนิด IP PBX

     IP-PBX คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ที่ไว้ใช้สำหรับการติดต่อกับบุคคลภายในองค์กรแต่ละหน่วยนั้นๆ ในการแจกแจงหน้าที่ และการดำเนินงานแต่ละวัน   อีกทั้งการติดตั้งสู้สาขาโทรศัพท์ หรือ IP-PBX เองสามารถทำการติดติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอกในเชิงธุรกิจอีกด้วย หลักการทำงานของ IP-PBX มีกระบวนการทำงานเป็นระบบโทรศัพท์ภายในอาคารของตัวองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 4 ตัวหลักเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อเข้าถึงหน่วยงานเฉพาะภายในสายเดียว โดยไม่ต้องถึงมือผู้ประสานงานให้โอนสายหน่วยงานที่จะติดต่ออีกที

Supports up to 1500 users and up to 200 concurrent calls

Advanced security protection with secure boot, unique certificate and random default password to protect calls and accounts

Built-in Instant Messaging (IM), Audio Conferencing & Web Meetings platform that supports access from computers, mobile devices, and SIP endpoints

Based on Asterisk* version 16 open source telephony operating system

Zero configuration provisioning of Grandstream SIP endpoints

Free Wave App allows easy voice & Instant Messaging (IM) communications using desktops, Web, and Android/ iOS devices

API available for third-party integrations, including CRM and PMS platforms

Automated NAT firewall traversal service facilitates secure remote connections

Enhanced reliability with support for Hot Standby High- Availability and local dual deployment

Supports Full-Band Opus voice codec,jitter resilience up to 50% packet loss

Compatible with GDMS for cloud setup, management and monitoring

Three Gigabit auto-sensing RJ45 network ports with integrated PoE+ and support NAT router