ระบบภาพ และเสียง
Visual & Audio System

ระบบภาพ และเสียง

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบแสง สี เสียง และภาพ แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาและแนะนำ ออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยทีมงานออกแบบ และติดตั้งประสบการณ์สูงที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านนี้

สินค้าคุณภาพ

ติดตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง

จอแสดงผลคมชัด

เสียงคมชัด

ทันสมัย

ผลงาน

  • ระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ
  • ระบบเสียงห้องประชุม ระบบภาพห้องประชุม
  • ระบบเสียงภายในโรงแรม ระบบแสงเสียงภาพเวที
  • ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
  • ระบบโสตทัศนูปกรณ์
  • ระบบแสงเสียงภาพโรงละคร
  • ระบบแสงเสียงภาพหอประชุมใหญ่
  • ระบบภาพ และเสียงห้องปฏิบัติการ