อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอื่นๆ
Electronics &technology

Electronics & technology

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และเก็บบันทึกอัตลักษณ์รายบุคคลนั้นๆ ผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนแผ่นสแกน จากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บสำรองข้อมูลลายนิ้วมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือเป็นใคร อายุเท่าไหร่ แผนกอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บบันทึกจากการสแกนลายนิ้วมือครั้งแรกที่บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ดังนั้น เมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงไป เครื่องสแกนจะทราบตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือทันที

ข้อดี

 • ระบบสแกนนิ้วมีความแม่นยำมาก ยากต่อการปลอมแปลงตัวตน
 •  สามารถเลือกจุดตั้งเครื่องสแกนนิ้วลงเวลาได้ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานเข้างานจริง
 • อุปกรณ์มีให้เลือกมากมายในหลายช่วงราคา

ข้อเสีย

 • บางพนักงานมีปัญหาลายนิ้วมือลอก ทำให้ลงเวลาไม่ได้
 • การดึงเวลาเข้าโปรแกรม HR มักไม่ได้ดึงเวลาแบบเรียลไทม์
 • ในช่วง Covid-19 หลายๆองค์กรหลีกเลี่ยงการใช้ เนื่องจากมีจุดสัมผัสร่วมกัน
เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านบัตรจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลบนบัตรแล้วเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอ่านเป็นเลขฐานสองที่มี 12 บิต (จาก 12 แถวบนบัตร) แล้วเปลี่ยนให้เป็นเลขฐานสองที่มี 6 หรือ 8 บิต (ตามแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้) เครื่องอ่านบัตรมีสองแบบ คือ แบบใช้แปรงโลหะ  และแบบใช้หลอดโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric)​

ข้อดี

 • บัตรคีย์การ์ดทำซ้ำได้ยากกว่าลูกกุญแจที่สามารถนำไปปั้มได้เลย
 • สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานได้
  ช่วยให้คนจำนวนมาก
 • สามารถเข้าออกประตูเดียวกันได้ โดยที่ไม่ต้องพกกุญแจให้ยุ่งยาก

ข้อเสีย

 • เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • เมื่อถูกความชื้นบัตรจะพอง
 • เมื่อเจาะข้อมูลลงในบัตรแล้วไม่สามารถเจาะข้อมูลใหม่ลงในที่เดิมได้

ข้อดี

 • ไม่สูญหายเพราะใช้ใบหน้าของผู้ใช้เอง
 • ความปลอดภัยสูงกว่า ไม่ต้องกังวลกับการแอบอ้างหรือให้คนอื่นสแกนแทน
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์หรือ กระดาษเพิ่มเติม

ข้อเสีย

 • ความล่าช้าในการบันทึกลงฐานข้อมูลมากกว่า
 • เสียพื้นที่ในการ เก็บข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดี
เครื่องสแกนใบหน้า

ความล่าช้าในการบันทึกลงฐานข้อมูลมากกว่าเครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่อง เพียงแค่ยืนอยู่ในตำแหน่งการสแกนใบหน้า เครื่องก็สามารถทำการสแกนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หมดปัญหากับชั่วโมงการทำงานลดลงเพราะไม่ต้องสรุปรายงานด้วยตนเอง